Sự khác biệt giữa Baptist và Southern Baptist là gì?

Sự khác biệt giữa Baptist và Southern Baptist là gì?

Baptist đề cập đến một nhóm các giáo phái Cơ đốc đều có chung niềm tin rằng lễ rửa tội phải được thực hiện thông qua việc ngâm mình hoàn toàn và chỉ dành cho các tín đồ chứ không phải cho trẻ sơ sinh; Southern Baptist là một nhánh cụ thể của những người theo đạo Baptist ra đời do sự chia rẽ vào những năm 1800 liên quan đến vấn đề công việc truyền giáo và chế độ nô lệ. Southern Baptist nổi tiếng là người bảo thủ và chi nhánh này là một trong những nhóm Baptist lớn nhất trong Hoa Kỳ, cùng với những người theo đạo Báp-tít Hoa Kỳ.

Những người theo đạo Báp-tít miền Nam giữ nhiều niềm tin phổ biến trong tất cả các loại Người theo đạo Báp-tít. Họ tin rằng Đức Chúa Trời đã truyền cảm hứng cho những người viết Kinh thánh, và họ tin vào ba ngôi Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Con và Đức Chúa Trời Thánh Thần. Họ tin rằng tất cả mọi người được sinh ra như những tội nhân cần được cứu rỗi, điều này đã được thực hiện thông qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Họ cũng ủng hộ việc truyền giáo và công việc truyền giáo, đồng thời tuân theo các giáo lễ về phép báp têm và Bữa Tiệc Ly của Chúa.

Các nhóm Baptist nói chung khác nhau trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như niềm tin của họ về thời kỳ cuối cùng, việc phong chức cho phụ nữ, nói tiếng lạ, tách biệt khỏi thế giới và sử dụng phiên bản Kinh thánh nào. Những người theo đạo Báp-tít miền Nam hạn chế việc phong chức cho nam giới, tin vào sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước và tin rằng Chúa Giê-su sẽ tái lâm để làm người chết sống lại.