Tôi Nên Tặng Bao Nhiêu Tiền Làm Quà Rửa Tội?

Tôi Nên Tặng Bao Nhiêu Tiền Làm Quà Rửa Tội?

Không có quy định về số tiền được coi là thích hợp cho một lễ rửa tội, vì vậy người tặng quà có thể tự do tặng những gì họ cảm thấy phù hợp. Nói chung, cha mẹ đỡ đầu của đứa trẻ được rửa tội tặng quà lớn hơn hầu hết những người tặng quà khác vì đặc ân làm cha mẹ đỡ đầu.

Những người không muốn tặng tiền mặt cũng có thể cân nhắc các món quà khác. Một cuốn kinh thánh khắc hoặc một mặt dây chuyền tôn giáo là những khả năng khác. Các lựa chọn cung cấp tài sản có giá trị trong tương lai tăng giá trị là trái phiếu tiết kiệm và đóng góp vào quỹ đại học. Nghi thức tặng quà cho lễ rửa tội cũng cho phép người tặng quà tặng những món quà tự làm, chẳng hạn như một chiếc chăn dệt kim.