Các nghi thức chào đời của một em bé theo đạo thiên chúa là gì?

Các nghi thức chào đời của một em bé theo đạo thiên chúa là gì?

Một số thực hành được các thành viên của các nhà thờ Cơ đốc khác nhau quan sát bao gồm báp têm, cắt bì và dâng mình. Tuy nhiên, không có nghi lễ Cơ đốc giáo phổ quát nào dành cho trẻ sơ sinh, và một số thực hành còn gây tranh cãi.

Một số bộ phận của nhà thờ Thiên chúa giáo, chủ yếu là người Công giáo, tin rằng điều quan trọng là phải rửa tội cho trẻ sơ sinh khi chúng được sinh ra. Niềm tin này bắt nguồn từ ý tưởng về tội nguyên tổ, đó là quan niệm rằng tất cả mọi người sinh ra đều là tội nhân và không có khả năng vào thiên đàng mà không được tẩy sạch tội lỗi. Trong nhiều thế kỷ trước, khi tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em cao hơn nhiều, việc rửa tội cho trẻ sơ sinh đã bảo đảm cho chúng một vị trí trên thiên đàng, ngay cả khi chúng chết trẻ. Các thành viên của đức tin Công giáo tổ chức các nghi lễ đặc biệt để rửa tội cho trẻ sơ sinh, thường có sự tham gia của bạn bè và gia đình của những người mới làm cha mẹ.

Tuy nhiên, nhiều nhà thờ phản đối phản đối phép báp têm cho đến khi một người đủ lớn để chọn nó một cách có ý thức. Thay cho lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh, các nhà thờ này thực hành việc dâng hiến cho trẻ sơ sinh. Lễ dâng hiến em bé cũng là một buổi lễ được tổ chức trong nhà thờ, thường là trước mặt toàn thể hội thánh chứ không chỉ đơn giản là bạn bè và gia đình, trong đó các bậc cha mẹ mới thề sẽ nuôi dạy con mình trong một ngôi nhà tin kính và dạy cho con các giá trị Cơ đốc. Một số tín đồ phản đối cũng thực hành phép cắt bì, mặc dù việc thực hành này gây tranh cãi và có phần tranh luận bởi nhiều Cơ đốc nhân.