Gương tượng trưng cho điều gì trong tâm linh?

Trong tâm linh, gương tượng trưng cho sự phản chiếu tâm linh. Gương tâm linh phản ánh hậu quả của những hành động tiêu cực và tích cực.

Một tấm gương tâm linh được cho là phản ánh cuộc sống mà mỗi người tạo ra, bao gồm con người, địa điểm và sự kiện trong cuộc sống của người xem. Nó cũng được cho là mô tả hành động liên tục tự đánh giá về hậu quả của những suy nghĩ và hành động.

Để mang lại lợi ích từ biểu tượng của tấm gương tâm linh trong việc tự đánh giá bản thân, hãy để biểu tượng của ánh sáng chiếu vào căn phòng soi sáng những suy nghĩ để gương có thể phản chiếu cảnh vật xung quanh và cuộc sống do người nhìn tạo ra. Hãy biết rằng, cũng giống như một tấm gương thật, một tấm gương tâm linh chỉ có thể phản chiếu những gì đang thực sự ở đó.