Một số ví dụ về sự nhầm lẫn "nhận dạng và vai trò" là gì?

Một số ví dụ về sự nhầm lẫn "nhận dạng và vai trò" là gì?

Thanh thiếu niên ở giữa giai đoạn phân biệt danh tính và vai trò có thể thử nghiệm với nhiều loại quần áo hoặc kiểu tóc, tôn giáo, bản dạng giới, giá trị hoặc các đặc điểm nhận dạng khác. Chúng có thể xuất hiện - đặc biệt là đối với cha mẹ của chúng - trở thành những người hoàn toàn khác hàng tuần hoặc thậm chí hàng ngày.

Những người hoàn thành tốt giai đoạn phân biệt danh tính và vai trò của Erikson đã có cơ hội thử nghiệm các danh tính và vai trò khác nhau và phát triển ý thức về con người của họ. Tuy nhiên, ai đó bị nhầm lẫn vai trò không hoàn thành tốt giai đoạn này có thể không chắc chắn về danh tính và niềm tin của họ. Do đó, những người vẫn còn phân vân gặp khó khăn trong việc hình thành và duy trì các mối quan hệ.