Nhược điểm của việc Sử dụng Hệ thống Chuyên gia là gì?

Nhược điểm của việc sử dụng hệ thống chuyên gia bao gồm chi phí cao và hệ thống điều khiển bằng menu phức tạp. Những nhược điểm khác bao gồm tính cứng nhắc không linh hoạt trước sự thay đổi của môi trường, không có khả năng giải thích logic đằng sau một số quyết định và không có khả năng tự động hóa các thủ tục phức tạp.

Hệ thống chuyên gia đề cập đến phần mềm được thiết kế để đưa ra các giải pháp cho các vấn đề hoặc chứng minh những điều không chắc chắn mà nếu không, cần có sự tham vấn của các chuyên gia. Nó là một hệ thống dựa trên máy tính mô phỏng khả năng ra quyết định của các chuyên gia. Hệ thống chuyên gia đã được thực hiện nhờ những tiến bộ trong công nghệ máy tính hỗ trợ. Các hệ thống này thay mặt cho con người, cung cấp cho họ đầy đủ kiến ​​thức và lời khuyên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định. Hệ thống chuyên gia được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội, từ cung cấp các hướng dẫn đơn giản đến thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn của hệ thống chuyên gia là việc tiếp thu kiến ​​thức. Nó đòi hỏi một lượng thời gian đáng kể để đạt được các kỹ năng cần thiết để làm việc với các ứng dụng phần mềm liên quan. Không giống như các nhiệm vụ được hoàn thành bởi con người, các hệ thống chuyên gia không kết hợp ý thức chung trong việc đưa ra quyết định. Họ cũng thiếu sự sáng tạo của con người.

Mặt khác, các hệ thống chuyên gia mang lại một số lợi ích, bao gồm khả năng chứa nhiều thông tin có thể được truy xuất dễ dàng bất cứ khi nào cần. Họ cũng tập trung hóa quá trình ra quyết định. Việc sử dụng các hệ thống chuyên gia giúp loại bỏ lỗi thông qua quá trình tự động hóa.