Nguyên tố nào tạo nên Carbohydrate?

Các nguyên tố carbon, hydro và oxy tạo nên cacbohydrat. Ví dụ: glucose, một monosaccharide, có sáu nguyên tử carbon, 12 nguyên tử hydro và sáu nguyên tử oxy.

Một đặc điểm quan trọng phổ biến đối với cacbohydrat là luôn có số nguyên tử hydro nhiều gấp đôi số nguyên tử oxy. Ví dụ, maltose có 11 nguyên tử oxy và 22 nguyên tử hydro.

Carbohydrate là một loại đường, nhưng chúng có nhiều kích cỡ và hình thức. Một số, chẳng hạn như glucose và fructose, là đường đơn được sử dụng làm nguồn năng lượng. Polysaccharides, hoặc tinh bột, là sự kết hợp lớn của carbohydrate. Một số cũng được tìm thấy trong các loại thực phẩm như khoai tây và mì ống. Xenlulo là một polysaccharide được tìm thấy trong thực vật giúp hỗ trợ cấu trúc của chúng. Một polysaccharide khác, chitin, được tìm thấy trong vỏ của động vật giáp xác.