Hai nguyên tố phong phú nhất hòa tan trong nước biển là gì?

Hai nguyên tố phong phú nhất hòa tan trong nước biển là gì?

Sau hydro và oxy, hai nguyên tố phổ biến nhất hoặc "phổ biến" nhất hòa tan trong nước biển là natri và clorua, chúng kết hợp với nhau để tạo thành muối. Độ mặn của nước biển được đo bằng gam muối trên lít nước, với số đọc điển hình là khoảng 35 gam /lít, hay 35 phần trăm.

Đại Tây Dương là đại dương mặn nhất trong năm đại dương của Trái đất. Sự giảm độ mặn xảy ra gần xích đạo và ở cả hai cực vì những lý do khác nhau. Đối với vùng nước gần xích đạo, việc có thêm mưa nước ngọt liên tục gần vùng nhiệt đới làm giảm độ mặn của nước bề mặt. Đối với nước ở gần cả hai cực, mưa giảm; khi mưa ít và nắng nhiều, lượng bốc hơi cũng tăng khiến độ mặn giảm.