Nguyên nhân nào gây ra sự nóng lên không đều của bề mặt trái đất?

Sự nóng lên không đồng đều của bề mặt Trái đất là do mặt trời gây ra. Điều này xảy ra do Trái đất là một hình cầu nghiêng và mặt trời không làm nóng tất cả các bề mặt của nó như nhau và do sức nóng của mặt trời xuyên qua đất và nước ở các tỷ lệ khác nhau.

Trái đất quay trên trục nghiêng của nó, có nghĩa là tại bất kỳ thời điểm nào, một nửa Trái đất đang có ngày trong khi nửa còn lại có đêm. Bởi vì nó là một hình cầu, xích đạo, nơi nó rộng nhất, nóng đều hơn so với ở các cực. Trái đất có hơn 70 phần trăm là nước, nước và đất liền nóng lên và nguội đi ở các tốc độ khác nhau, gây ra hiện tượng nóng không đồng đều.