Khí gì tạo nên bầu khí quyển của Trái đất?

Bầu khí quyển của Trái đất chủ yếu được tạo thành từ nitơ, oxy và argon, nhưng nó bao gồm các khí vi lượng với lượng nhỏ hơn như neon, heli, carbon dioxide, methane, nitrous oxide và ozon. Hầu hết các loại khí dồi dào trong khí quyển là nitơ chiếm 78% và oxy là 21%, trong khi các khí nhỏ metan, neon và heli chiếm khoảng 1/10 của 1% khí quyển.

Ôxy, nitơ và argon được phân loại là khí vĩnh cửu vì tỷ lệ phần trăm của chúng luôn giữ nguyên. Các khí nhà kính hoặc vi lượng, chẳng hạn như carbon dioxide, methane và helium, không phải lúc nào cũng có cùng tỷ lệ phần trăm và khác nhau về lượng của chúng, tùy thuộc vào thời gian trong ngày, mùa và các tương tác môi trường khác.