Chất lỏng màu đỏ trong nhiệt kế là gì?

Chất lỏng màu đỏ trong nhiệt kế là gì?

Chất lỏng màu đỏ bên trong nhiệt kế là rượu. Khi nhiệt độ thay đổi, rượu nở ra, cung cấp số đọc dựa trên thang đo của nhiệt kế. Thuốc nhuộm màu đỏ được sử dụng để tạo màu cho rượu trong để ai đó có thể dễ dàng đọc nhiệt kế.

Nhiệt kế rượu được coi là an toàn hơn nhiều so với các nhiệt kế thủy ngân phổ biến một thời, nhưng chúng được coi là kém bền hơn một chút vì rượu bay hơi khỏi nhiệt kế theo thời gian.

Thủy ngân trong nhiệt kế thủy ngân là chất độc nếu nhiệt kế bị vỡ. Các nhiệt kế cũ phải được xử lý đúng cách để tránh làm ô nhiễm môi trường. Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) khuyến cáo rằng nên tránh sử dụng nhiệt kế thủy ngân và nên ngừng sử dụng các nhiệt kế thủy ngân hiện có.