Một số thông tin cơ bản về tế bào là gì?

Tế bào là khối cấu tạo cơ bản của cơ thể sống. Mặc dù chúng là những đơn vị nhỏ nhất của bất kỳ cơ thể sống nào, tế bào được cấu tạo bởi các bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận có một chức năng khác nhau. Các tế bào khác nhau cũng khác nhau về cấu trúc và chức năng.

Có hai loại tế bào chính: tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Tế bào nhân sơ là tế bào mà ADN của chúng không tách khỏi tế bào chất. Tất cả các sinh vật nhân sơ đã biết đều là tế bào đơn. Tế bào nhân thực là tế bào có ADN được tách ra khỏi tế bào chất. Một số sinh vật nhân chuẩn là thực thể đơn bào, trong khi những sinh vật khác, chẳng hạn như thực vật và con người, là sinh vật đa bào.

Tất cả các tế bào, dù là tế bào nhân thực hay tế bào nhân sơ, đều có chung một số đặc điểm. Chúng bao gồm DNA, màng sinh chất, tế bào chất và ribosome. DNA chịu trách nhiệm về thông tin di truyền của một sinh vật. Nó nằm trong vùng nucleoid không liên kết màng của tế bào nhân sơ, trong khi ở tế bào nhân thực, nó nằm trong nhân liên kết màng.

Màng sinh chất, còn được gọi là màng tế bào, ngăn cách môi trường bên trong và bên ngoài của tế bào. Nó cũng có chức năng như một rào cản chọn lọc khi vận chuyển vật liệu vào và ra khỏi tế bào. Tế bào chất là môi trường bên trong chứa nước của tế bào. Ribosome chịu trách nhiệm tạo ra protein bằng cách xử lý các chỉ dẫn di truyền của tế bào.