Chất lỏng nào đậm đặc hơn nước?

Thủy ngân, kim loại duy nhất ở thể lỏng ở nhiệt độ phòng, đặc hơn nước hơn 13 lần. Một cách để so sánh mật độ của chất lỏng là kết hợp chúng để xác định cái nào nổi lên trên khác. Tuy nhiên, một số chất lỏng hòa tan trong nước, làm cho phương pháp này không đáng tin cậy. Creosote và axit sulfuric đều đặc hơn nước, nhưng axit sulfuric là một dung dịch nước trộn lẫn với nước.

Creosote là một chất lỏng pha không nước đậm đặc chìm trong nước. Sự cố tràn của loại chất lỏng này có xu hướng chìm trong nước. Chúng tiếp tục chìm trong đất và chỉ dừng lại khi chạm vào nền đá. Những chất lỏng tràn này làm ô nhiễm các bề mặt của nước và nước ngầm do mật độ của chúng cao. Kể từ năm 2014, việc khắc phục sự cố tràn vẫn còn khó khăn.

Axit sunfuric là một chất lỏng ăn mòn, trong suốt được tạo ra bằng cách trộn khí hydro sunfua với nước. Axit sunfuric hút nước từ không khí. Axit trong pin là axit sunfuric từ 29 đến 32 phần trăm. Axit loại bỏ nước khỏi các hợp chất khác. Nó làm giảm lượng đường và tinh bột thành cacbon. Ô tô và núi lửa giải phóng hydro sunfua vào khí quyển. Khí này trộn với nước trong không khí tạo thành mưa axit, một loại ô nhiễm làm hư hại các tòa nhà, làm thay đổi độ pH của đất và nước bề mặt, đồng thời ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật.