Lợi thế cơ học thực tế là gì?

Lợi thế cơ học thực tế (AMA) là lực mà một máy có thể nhân lên trong khi trừ đi tổn thất do máy phải vượt qua ma sát. Lợi thế cơ học (MA), mặt khác, là hệ số bằng mà một máy nhân lên lực tác dụng. Lợi thế cơ học được tính từ tỷ lệ của các lực tham gia hoặc từ tỷ lệ của khoảng cách mà chúng di chuyển.

Ngoài ra còn có lợi thế cơ học lý tưởng (IMA), đó là khi cả hai tỷ lệ này bằng nhau, giúp dễ dàng tính tỷ số giữa khoảng cách mà nỗ lực di chuyển với khoảng cách mà lực cản di chuyển. IMA luôn nhiều hơn vì tổn thất do ma sát không được tính đến trong các tính toán. Hiệu suất của máy đo lường mức độ ma sát và các yếu tố khác làm giảm tổng sản lượng công việc của máy. Một cỗ máy hoạt động không có ma sát sẽ có chỉ số hiệu suất là 100 phần trăm. Một máy có xếp hạng hiệu suất 10 phần trăm sẽ chỉ hoạt động bằng một phần mười sản lượng lý thuyết của nó.

Hầu hết các máy được sử dụng để nhân một lực nhằm di chuyển một lực cản lớn hơn, nhưng cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác. Với máy phóng, có một lực lớn hơn tải trọng chuyển động với quãng đường ngắn, làm cho tải trọng phải di chuyển một quãng đường dài trước khi được thả ra. Vì tải đang di chuyển xa hơn, nó có nhiều thời gian hơn để tăng tốc trước khi khởi chạy, theo The Columbia Electronic Encyclopedia.