Vi khuẩn là sinh vật nhân sơ hay sinh vật nhân chuẩn?

Vi khuẩn là tế bào nhân sơ, có đặc điểm là thiếu nhân liên kết với màng. Chúng thường đơn giản hơn tế bào nhân thực, có nhân liên kết với màng và các bào quan chịu trách nhiệm về chức năng của tế bào.

Vi khuẩn chứa một dòng nhỏ DNA nucleoid trong tế bào chất của chúng và cũng có thể chứa DNA plasmid được bao bọc trong một vòng tròn. DNA và ribosome được bao bọc trong thành tế bào của vi khuẩn chịu trách nhiệm sinh sản và biểu hiện các đặc điểm cụ thể trong tế bào mới. Sự di chuyển và bám dính của vi khuẩn với môi trường của nó được thực hiện bởi một phần phụ giống như đuôi nhỏ gọi là trùng roi. Tế bào nhân sơ có thể có hình tròn hoặc giống hình que hoặc hình xoắn ốc.