Mô sợi bao phủ cơ bắp là gì?

Theo InnerBody.com, mô sợi bao phủ các cơ được gọi là cơ. Fascia cho phép cơ xương di chuyển độc lập và được chia thành nhiều lớp.

Lớp epimysium là một lớp màng mỏng, mỏng manh bao quanh từng sợi cơ. Lớp perimysium đặt các cơ thành các nhóm được gọi là lớp cơ (fascicles). Fascia kết nối để tạo thành một mạng lưới kéo dài qua toàn bộ cơ thể, và các phần của mạng lưới này xuyên qua và bao quanh các cơ cũng như các mô cơ thể khác được gọi là vùng sâu. Lớp màng này là một phần của màng dưới da, bao phủ các cơ quan trong nhiều khoang cơ thể.