Khóa phân loại là gì?

Khóa phân loại là gì?

Khóa phân loại là một phương pháp được sử dụng để phân loại và xác định các đối tượng và sinh vật. Nó cho thấy một loạt các lựa chọn về đặc điểm của các sinh vật khác nhau. Người dùng chọn từ những lựa chọn này và cuối cùng tìm thấy danh tính của một mẫu vật.

Còn được gọi là khóa phân đôi, khóa phân loại cung cấp cho người dùng một cách có hệ thống và có thể tái tạo để xác định các vật phẩm và sinh vật. Nó được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như xác định các sinh vật chưa biết ở một cấp độ phân loại nhất định (ví dụ: họ, chi và loài) và xác định đá hoặc khoáng chất. Các khóa phân loại thường được sử dụng bởi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và sinh viên. Chúng được sắp xếp theo cách dẫn người dùng đến danh tính chính xác của một mặt hàng cụ thể. Mỗi khóa phân đôi đều có điểm bắt đầu dễ nhận biết. Hai sự lựa chọn luôn được cung cấp ở mọi cấp độ. Những lựa chọn này bao gồm các mô tả về các đặc điểm chính của một sinh vật. Các câu lệnh hoặc lựa chọn được ghép nối xem xét sự giống nhau và khác nhau giữa các mục. Các đặc điểm thể chất được quan sát tốt nhất để nhận dạng các đối tượng dễ dàng hơn. Sau khi chọn câu lệnh phù hợp nhất với đối tượng, người dùng tiếp tục với một cặp câu lệnh khác cho đến khi tên của mục được xác định. Các khóa phân loại có nhiều kết quả cuối cùng có thể xảy ra. Mỗi nhận dạng cuối cùng thường hiển thị một mô tả đầy đủ về đối tượng. Một số khóa chứa thông tin về nhiều loài, trong khi những khóa khác cung cấp thông tin ngắn gọn.