Một nguyên tử hydro có bao nhiêu điện tử?

Nguyên tử hydro có một điện tử. Nguyên tử hydro chỉ đơn giản được tạo thành từ một điện tử và một proton liên kết với nhau bằng lực điện từ.

Để nguyên tử hydro tồn tại, nó phải có cả electron và proton. Electron mang điện tích âm và proton mang điện tích dương, và những điện tích này tác dụng với nhau tạo thành lực điện từ giữ toàn bộ nguyên tử lại với nhau. Chúng liên tục làm việc chống lại nhau bởi vì một là dương và một là âm, nhưng lực đẩy của chúng mới là thứ khiến nguyên tử hydro tồn tại. Đôi khi, electron sẽ thoát ra khỏi proton và hydro sau đó sẽ trở thành một ion mang điện tích dương. Nguyên tử hydro có khả năng xác định vị trí của một electron mới khi điều này xảy ra.

Trước đây, không có gì lạ khi các nguyên tử hydro được cho là một proton rất lớn với một electron rất nhỏ nằm ở rìa nguyên tử. Mặc dù điều này dễ dàng để mọi người hình dung, nhưng nó không phải là một đại diện chính xác. Proton mạnh hơn nhiều so với electron, nhưng nó không nhất thiết phải lớn hơn nó. Electron giờ đây được thể hiện như một lực bao bọc toàn bộ nguyên tử và tạo nên phần lớn nguyên tử, thay vì là một hạt đơn giản nằm ở rìa nguyên tử.