Làm thế nào để bạn chuyển đổi từ 74 Kg sang Lbs?

Có thể thực hiện chuyển đổi kilôgam sang pound với hệ số chuyển đổi là 2,2046 pound mỗi kilôgam. Nhân thông tin đã biết với hệ số chuyển đổi thích hợp, hủy bỏ các đơn vị cũ và giải toán. Quá trình này sẽ mất khoảng một đến hai phút và bạn chỉ cần bút và giấy hoặc máy tính.

  1. Viết thông tin dưới dạng bài toán nhân

    Tổ chức bài toán bằng cách viết tất cả thông tin dưới dạng phương trình chuyển đổi. Bắt đầu với thông tin đã cho, 74 kg và nhân nó với hệ số chuyển đổi là 2,2046 pao mỗi kg. Nó sẽ trông như thế này: 74 kg x 2,2046 pound /1 kg.

  2. Hủy số kg

    Tiếp theo, bạn phải loại bỏ số kg khỏi phương trình để đảm bảo bạn chỉ còn lại số kg trong câu trả lời cuối cùng. Sau khi làm như vậy, bài toán sẽ có dạng như sau: 74 x 2,2046 pound /1.

  3. Giải câu trả lời

    Trong bước cuối cùng, chỉ cần thực hiện phép toán. Nhân với 74 x 2.2046 để tìm ra câu trả lời đúng. Đảm bảo bao gồm ký hiệu đơn vị, pound, kèm theo câu trả lời.