Nguyên tử trở thành gì khi thu được hoặc mất đi một electron?

Nguyên tử trở thành gì khi thu được hoặc mất đi một electron?

Khi một nguyên tử tăng hoặc mất một điện tử, nó sẽ trở thành một ion. Các ion được hình thành do mất đi một điện tử sẽ mang điện tích dương và những ion được hình thành khi nhận được một điện tử có điện tích âm.

Các ion dương được gọi là cation, và các ion âm được gọi là anion. Các cation và anion bị hút vào nhau. Lực hút này giúp các nguyên tử liên kết với nhau tạo thành phân tử. Các ion cũng bị đẩy bởi các ion khác có cùng điện tích. Các ion được ghi nhận khi viết các ký hiệu hóa học bằng một ký hiệu trên được viết sau các chữ cái và số biểu thị cấu trúc của hóa chất. Số chỉ trên cho biết chính xác số lượng điện tử đã được nhận hoặc bị mất, sau đó dấu cộng hoặc dấu trừ biểu thị điện tích dương hoặc điện tích âm.