Mặt trời có bao nhiêu vệ tinh?

Có hơn một chục vệ tinh nhân tạo quay quanh mặt trời. Các vệ tinh tự nhiên quay quanh mặt trời bao gồm các hành tinh, hành tinh lùn, tiểu hành tinh và sao chổi. Có tám hành tinh quay quanh mặt trời, và tính đến tháng 1 năm 2015, sáu hành tinh lùn và gần 700.000 sao chổi và tiểu hành tinh đã được phát hiện.

Vệ tinh được định nghĩa là bất kỳ vật thể nào trên quỹ đạo xung quanh một vật thể khác. Một vật thể quay quanh mặt trời được cho là ở quỹ đạo "nhật tâm".

Các vật thể tự nhiên quay quanh mặt trời bao gồm tám hành tinh (sao Thủy, sao Kim, Trái đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương), các hành tinh lùn (bao gồm cả sao Diêm Vương và Ceres), sao chổi và tiểu hành tinh. Các tiểu hành tinh chủ yếu được tìm thấy trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Hàng nghìn thiên thể khác quay quanh mặt trời trong vành đai Kuiper và các sao chổi được cho là đến từ đám mây Oort.

Các cơ quan vũ trụ từ khắp nơi trên thế giới đã gửi vệ tinh vào không gian để nghiên cứu mặt trời và các thiên thể quay quanh nó, chẳng hạn như sao chổi. Ngoài ra còn có một số vệ tinh bị bỏ rơi và vệ tinh đã đi vào quỹ đạo nhật tâm do nhầm lẫn, chẳng hạn như Luna 1.