Những mặt tích cực và tiêu cực của G-Force là gì?

Lực G là lực hấp dẫn gây ra bởi gia tốc do trọng trường tác dụng lên một vật bởi một vật khác. Lực g dương làm tăng trọng lượng biểu kiến ​​của một vật trong khi lực g âm làm giảm trọng lượng biểu kiến ​​của vật thể.

Trên bề mặt Trái đất, gia tốc do trọng lực tác động lên một cơ thể ở trạng thái nghỉ được biểu thị bằng 32,174 feet trên giây bình phương, hay 1 G. Ở bề mặt Trái đất, 1 G cho phép con người thực hiện các hoạt động bình thường và các chức năng của cơ thể mà không cần khó khăn do lực g lớn hơn áp đặt.

Hai lần gia tốc do trọng lực hoặc 2 G sẽ làm tăng trọng lượng biểu kiến ​​của cơ thể người lên một hệ số hai. Lực g này có thể được trải nghiệm ở nhiều điểm khác nhau trong chuyến đi tàu lượn siêu tốc. Duy trì điểm G cao hơn bình thường có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ thể. Phi công máy bay chiến đấu có thể trải qua khoảng 9 điểm G trong các cuộc thao diễn bạo lực, nhưng nếu không được đào tạo thích hợp và sử dụng bộ đồ chống điểm G, lưu lượng máu đến mắt và não có thể bị hạn chế đến mức mất điện. Cơ thể con người có thể duy trì điểm G dương tính cao hơn điểm G âm tính.

Điểm G âm làm giảm trọng lượng rõ ràng của cơ thể con người. Điều này thường xảy ra trong trường hợp rơi tự do hoặc trong các cuộc diễn tập cảm ứng G âm bằng máy bay và tàu lượn siêu tốc. Cơ thể con người không thể duy trì điểm G âm cao, vì máu có thể đọng lại ở đầu và dẫn đến hiện tượng đỏ mặt.

Giá trị của lực g thay đổi trên các bề mặt hành tinh khác tùy theo khối lượng của vật thể hành tinh. Ví dụ, sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời và có giá trị lực g lớn hơn của Trái đất. Lực hấp dẫn trên sao Mộc gấp 2,5 lần lực hấp dẫn trên bề mặt Trái đất, khiến con người nặng gấp 2,5 lần trên Trái đất, do đó, các nhiệm vụ như đi bộ và nâng vật sẽ khó thực hiện hơn.