Khối lượng 1 feet khối của tuyết là bao nhiêu?

Khối lượng 1 feet khối của tuyết là bao nhiêu?

Một foot khối tuyết mới rơi trong điều kiện lặng gió nặng 3,12 đến 4,37 pound, trong khi 1 foot khối tuyết mới ẩm nặng 6,24 đến 12,49 pound. Mật độ của tuyết thay đổi tùy theo độ ẩm của nó và các điều kiện khác.

Một khối tuyết lắng đọng nặng 12,49 đến 18,73 pound. Một khối tuyết đầy gió nặng 21,85 đến 24,97 pound. Một foot khối linh sam, là tuyết đã trải qua mùa hè tan chảy nhưng chưa chuyển thành băng, nặng từ 24,97 đến 51,82 pound. Khi tuyết trở thành băng sông băng, nó nặng từ 51,82 đến 57,25 pound /foot khối. Một khối băng rắn nặng 57,43 pound.