Khi nào thì một sao tiên tiến trở thành một ngôi sao?

Khi nhiệt độ của một tiền sao tăng cao hơn 10.000.000 K, nó trở thành một ngôi sao thực sự. Ở nhiệt độ này, phản ứng tổng hợp hydro bắt đầu xảy ra. Nhiệt hạch làm nóng ngôi sao, co lại lõi và khiến ngôi sao phát ra ánh sáng. Một tiền sao phải có khối lượng bằng 0,08 lần Mặt Trời để trở thành một ngôi sao.

Một tiền sao bắt đầu như một đám mây khí. Khi trọng lực cao của nó làm cho đám mây sụp đổ, nó bắt đầu quay và tạo ra một từ trường. Tại thời điểm này, tiền sao thường bị che khuất bởi các đám mây khí. Khi từ trường tạo ra gió sao, nó thổi khí và các hạt đi, để lộ ngôi sao đang hình thành.