Hành tinh nào có nhiệt độ bề mặt trung bình cao nhất và tại sao?

Hành tinh có nhiệt độ bề mặt trung bình cao nhất là Sao Kim, vì bầu khí quyển dày và vị trí gần mặt trời. Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Sao Kim là 860 độ F.

Sao Kim là hành tinh gần mặt trời thứ hai; hành tinh gần mặt trời nhất là sao Thủy. Bầu khí quyển của sao Kim được tạo thành từ carbon dioxide và sulfur dioxide, tạo ra hiệu ứng nhà kính và giữ nhiệt.

Việc sao Thủy thiếu bầu khí quyển và quay chậm của nó khiến nhiệt độ bề mặt của hành tinh này thay đổi rất nhiều, không trung bình bằng nhiệt độ bề mặt cao nhất. Do đó, sao Thủy có nhiệt độ bề mặt trung bình cao thứ hai.