Lõi Trái đất nóng hơn Mặt trời?

Lõi Trái đất nóng hơn Mặt trời?

Phát hiện mới cho thấy lõi Trái đất có thể nóng hơn bề mặt của mặt trời. Tuy nhiên, câu trả lời sẽ thay đổi khi người ta so sánh nhiệt độ lõi của Trái đất với nhiệt độ lõi của mặt trời.

Một lớp trên của khí quyển mặt trời được gọi là quang quyển có nhiệt độ khoảng 10.000 F. Nếu người ta so sánh nhiệt độ này với nhiệt độ lõi Trái đất, khoảng 10.800 F, người ta thấy rằng lõi Trái đất nóng hơn lớp này. bề mặt mặt trời.

Tuy nhiên, nhiệt độ lõi của mặt trời có thể cao tới 27 triệu độ F. Nếu so sánh nhiệt độ này với nhiệt độ lõi của Trái đất là 10.800 độ F, thì nhiệt độ lõi của mặt trời nóng hơn nhiều so với nhiệt độ của lõi Trái đất.