Thuộc địa vi khuẩn là gì?

Thuộc địa vi khuẩn bao gồm nhiều vi sinh vật đều từ một tế bào mẹ và chúng tập hợp lại với nhau và giống hệt nhau về mặt di truyền. Loại khuẩn lạc này thường xảy ra do vi khuẩn trở nên mạnh mẽ hơn về mặt phòng thủ hoặc đột biến để tồn tại thuốc kháng sinh.

Vi khuẩn chỉ có một tế bào, khiến chúng trở thành sinh vật đơn bào và chúng có tính nguyên thủy cao. Khoảng 3,5 triệu năm trước, vi khuẩn đã xuất hiện và hiện nay chúng là sinh vật lây lan rộng rãi và nhiều nhất trên hành tinh Trái đất. Chúng chứa một nhiễm sắc thể hình tròn, thành tế bào có peptidoglycan và màng tế bào. Chúng không có màng nhân, khiến chúng trở thành tế bào nhân sơ.