Tại sao Mặt trời lại Nóng như vậy?

Tại sao Mặt trời lại Nóng như vậy?

Mặt trời nóng do quá trình tổng hợp hạt nhân diễn ra bên trong nó, được gọi là quá trình tổng hợp hạt nhân sao. Lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng bởi quá trình này, gần 383 tỷ megawatt nhân với một tỷ, tạo ra sức nóng đáng kinh ngạc của mặt trời.

Theo Planet Facts, nhiệt độ của lõi mặt trời và bề mặt của nó lần lượt là 27 triệu độ F và 10.000 độ F. Lớp tiếp theo, sắc quyển, có nhiệt độ gần 7.800 độ F, trong khi vầng hào quang có nhiệt độ 3,5 triệu độ F. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia, các hạt hình chóp, hay còn gọi là hạt xuyên tâm loại II, là nguyên nhân gây ra sự chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa hào quang mặt trời và bề mặt mặt trời.