Lực hướng lên của một vật thể rơi trong không khí là gì?

Lực hướng lên của một vật thể rơi trong không khí là gì?

Lực hướng lên tác động lên một vật thể rơi được gọi là lực cản của không khí, theo Đại học Bang Georgia. Thường được gọi là lực cản trong khí động học, lực cản của không khí hoạt động theo hướng ngược lại với hướng mà vật thể đang chuyển động .

Lực cản của không khí ảnh hưởng đến tất cả các vật thể chuyển động trong không khí theo mọi hướng. Khi chuyển động của một vật được đẩy bởi trọng lực hoặc một lực không đổi khác, vật đó sẽ đạt tới vận tốc cuối, là tốc độ tối đa mà nó có thể đạt được, vì lực hướng về phía trước không thể thắng được lực cản của không khí. Trong khí động học, lực cản, lực đẩy, lực nâng và trọng lực là bốn lực tác động lên một chiếc máy bay đang bay và một chiếc máy bay tạo ra càng nhiều lực nâng thì lực cản nó tạo ra càng nhiều cùng một lúc.