Kiểm tra màu Saybolt là gì?

Thử nghiệm màu saybolt là một phương pháp phân tích màu sắc của nhiên liệu làm từ dầu mỏ để xác định chất lượng và thành phần của chúng. Thử nghiệm này còn được gọi là phương pháp sắc kế saybolt.

Theo Bộ Nông nghiệp Missouri, kiểm tra màu saybolt thường được sử dụng để xác định xem nhiên liệu có chứa chất gây ô nhiễm hoặc bị phân hủy trong quá trình bảo quản hay không. Thử nghiệm bao gồm việc đặt một mẫu nhiên liệu vào một ống hẹp. Màu của mẫu được so sánh với một loạt các đĩa màu. Nếu màu sắc thay đổi đáng kể so với độ dốc màu tiêu chuẩn, sản phẩm được coi là không phù hợp để sử dụng. Thử nghiệm màu saybolt không hoạt động với nhiên liệu nhuộm hoặc nhiên liệu tối.