Sức cản của gió là gì?

Sức cản của gió là gì?

Lực cản của gió, một loại ma sát còn được gọi là lực cản, là lực đối nghịch tương đối truyền lên một vật thể khi nó chuyển động chống lại không khí. Sức cản của gió đối với một vật phụ thuộc vào bình phương vận tốc của nó, vì vậy khi vật đó tăng tốc, vận tốc và sức cản của gió sẽ tăng lên.

Sức cản của gió được tạo ra bởi tất cả các bề mặt tiếp xúc của vật thể khi nó di chuyển trong không khí. Hình dạng của vật thể cũng góp phần vào lượng sức cản của gió mà vật thể đó chịu đựng. Khi các hình dạng được sắp xếp hợp lý hơn, chẳng hạn như hình máy bay, tên lửa và ô tô hiệu suất cao, ép không khí xung quanh bề mặt vật thể để giảm ảnh hưởng của lực cản gió lên chuyển động của chúng.