Hô hấp qua da là gì?

Hô hấp qua da là gì?
Hô hấp qua da xảy ra ở côn trùng và sinh vật không có cơ quan hô hấp. Những sinh vật này khuếch tán oxy hòa tan khắp cơ thể để thở.

Ở côn trùng thở bằng hô hấp qua da, oxy hòa tan trong không khí khuếch tán qua lớp biểu bì của chúng vào một hệ thống khí quản kín. Sau đó, không khí có thể đi qua khí quản và cung cấp không khí và chất dinh dưỡng cho côn trùng. Hô hấp qua da có thể được sử dụng như một phương tiện duy nhất để thở hoặc chỉ đơn giản là khuếch tán khí qua màng tế bào của chúng. Nó xuất hiện ở nhiều loại sinh vật bao gồm côn trùng, động vật lưỡng cư, rắn biển và rùa và với một số loài cá.