Hai loại Nephron là gì?

Hai loại nephron tồn tại là nephron vỏ não và nephron màng não. Nephron là đơn vị chức năng của thận. Khoảng một triệu nephron có trong mỗi quả thận của con người.

Nephron khác nhau về độ phức tạp tùy theo sinh vật. Các nephron nguyên thủy nhất được tìm thấy trong phôi của động vật có xương sống cao cấp, cá nguyên thủy và ấu trùng lưỡng cư. Động vật có xương sống cao cấp hơn và hầu hết các loài cá có nephron phức tạp hơn một chút. Các nephron phức tạp nhất tồn tại trong thận trưởng thành của động vật có vú, bò sát và chim. Mỗi nephron của thận động vật có vú bao gồm một tiểu thể thận được bao quanh bởi một nang cầu thận và một ống thận.