Độ PH của Đường là gì?

Độ PH của Đường là gì?

Độ pH của đường là 7 vì đường là trung tính. Độ pH của bất kỳ chất nào không phải là axit hay bazơ đều là 7.

Độ pH là phép đo độ axit và độ kiềm của bất kỳ hóa chất nào, thường được tính bằng logarit thập phân của nghịch đảo của hoạt độ ion hydro trong dung dịch nước của hóa chất đó. Thang độ pH nằm trong khoảng từ 0 đến 14. Trong thang độ pH, 7 được coi là trung tính và đại diện cho một chất không có tính axit cũng như không có tính bazơ. Giá trị pH của một chất càng thấp thì chất đó càng có tính axit; giá trị cao hơn 7 có liên quan đến các chất có bản chất là cơ bản.

Có một số thực phẩm khác được liệt kê trong danh mục trung tính và cũng có độ pH là 7. Chúng bao gồm sữa, dầu thực vật và bơ. Độ pH của các loại thực phẩm khác rất khác nhau và phụ thuộc vào việc thực phẩm đó là thực phẩm tạo kiềm hay thực phẩm tạo axit. Ví dụ: thực phẩm có tính kiềm, chẳng hạn như đậu nành và đậu lima, cả hai đều có độ pH là 12. Thực phẩm tạo axit, chẳng hạn như thịt nội tạng, gan và thịt gà, tất cả đều có độ pH là 3.