Chức năng của Khí quyển là gì?

Chức năng của Khí quyển là gì?

Khí quyển hoạt động như một nơi chứa oxy cần thiết cho sự sống, hoạt động như một tấm chăn che chắn trái đất khỏi bức xạ và giúp tạo ra các kiểu thời tiết khác nhau được cảm nhận trên Trái đất. Bầu khí quyển cũng chứa một lượng nhỏ carbon dioxide cần thiết cho thực vật có thể sống.

Nếu không có bầu khí quyển bảo vệ Trái đất, con người, động vật và tất cả đời sống thực vật sẽ không thể tồn tại. Khí quyển có tác dụng giữ oxy trong khu vực xung quanh trái đất. Con người và hầu hết các loài động vật đều phụ thuộc vào oxy. Thực vật cũng phụ thuộc vào ôxy vì chúng lấy khí cacbonic còn sót lại từ con người khi chúng hít thở ôxy. Bức xạ là một yếu tố quan trọng khác đối với sự tồn tại của Trái đất. Điều cần thiết cho sự tồn tại của thực vật và động vật là có một số loại bức xạ từ ánh sáng mặt trời, nhưng quá nhiều bức xạ có thể gây ra các vấn đề lớn liên quan đến sự quá nóng của Trái đất. Bầu khí quyển tạo thành một lớp bao quanh Trái đất ngăn quá nhiều bức xạ xâm nhập vào trái đất. Tấm chăn mà nó cung cấp cũng chịu trách nhiệm về thời tiết được nhìn thấy trên Trái đất. Bầu khí quyển có tác dụng tạo ra những làn gió mát và mưa cần thiết cho thực vật phát triển và động vật được giữ nước.