Ba giai đoạn của một núi lửa là gì?

Ba giai đoạn của một núi lửa là gì?

Ba giai đoạn của núi lửa là hoạt động, không hoạt động và đã tắt. Một ngọn núi lửa đang hoạt động đang phun trào hoặc có dấu hiệu cho thấy nó sắp phun trào, chẳng hạn như phát ra khí. Một ngọn núi lửa đang ngủ yên không hoạt động, nhưng nó có thể hoạt động trở lại và một ngọn núi lửa đã tắt khó có thể phun trào trở lại.

Kể từ năm 1700, hơn 260.000 người đã thiệt mạng do hoạt động của núi lửa. Khi magma tăng lên trong giai đoạn hoạt động của núi lửa, nó có thể gây ra động đất và khiến đỉnh núi lửa sưng lên. Điều này có thể phá hủy rừng và thành phố và cản trở nền kinh tế trong nhiều tháng đến nhiều năm. Chương trình Mối nguy Núi lửa USGS đã phát triển một hệ thống cảnh báo để thông báo cho công chúng về hoạt động núi lửa sắp xảy ra.