Tên hóa học của CH3COCH3 là gì?

Tên hóa học cho công thức CH3COCH3 là axeton, còn được gọi là propanone hoặc dimetyl xeton. Axeton là chất lỏng dễ cháy không màu có thể trộn lẫn với nước, etanol và ete.

Acetone là thành phần hoạt động chính trong chất tẩy đánh bóng. Nó cũng được sử dụng để sản xuất sợi, thuốc, nhựa và các hóa chất khác.

Acetone được sử dụng để làm sạch nhựa sợi thủy tinh và các dụng cụ, đồng thời nó được sử dụng làm chất tẩy dầu mỡ và chất tẩy siêu bám dính. Nó loại bỏ cặn bẩn từ thủy tinh và sứ, đồng thời làm mỏng nhựa polyester, nhựa vinyl và chất kết dính. Nó có thể hòa tan nhiều loại nhựa, bao gồm cả nhựa làm từ polycarbonate và polystyrene.

Axeton là một dung môi mạnh và được sử dụng trong nhiều phản ứng hữu cơ. Nó cũng được sử dụng như một chất làm khô.