Có bao nhiêu người làm việc tại NASA?

Hơn 18.000 người làm việc tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, thường được gọi là NASA. NASA là một cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ giám sát việc du hành vũ trụ.

Năm 1957, Kỷ nguyên Không gian bắt đầu khi Liên Xô phóng vệ tinh của họ, được gọi là Sputnik, lên quỹ đạo. Do đó, bắt đầu cái mà thế giới ngày nay gọi là "Cuộc đua không gian". NASA được thành lập tại Washington, D.C., vào năm 1958. Cơ quan này chuyên nghiên cứu hàng không và du hành và khám phá không gian. Các trách nhiệm của NASA bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc đưa các phi hành gia của Mỹ vào không gian, phóng vệ tinh lên quỹ đạo và phóng các tàu thăm dò không gian vào hệ mặt trời.