Điều gì sẽ xảy ra khi axit và bazơ kết hợp với nhau?

Điều gì sẽ xảy ra khi axit và bazơ kết hợp với nhau?

Trộn một bazơ với một axit dẫn đến một phản ứng hóa học được gọi là trung hòa. Kết quả là một dung dịch muối và nước cân bằng hoàn toàn với độ pH bằng 7 nếu axit và bazơ được cân bằng đúng cách. Tùy thuộc vào các bazơ và axit được sử dụng, nó có thể là một thí nghiệm nguy hiểm.

Trộn axit và bazơ dẫn đến trung hòa, nhưng kết quả này có khả năng gây nguy hiểm. Bất kể axit hay bazơ được sử dụng, dung dịch thu được là nước và các loại muối khác nhau. Quá trình trung hòa thường liên quan đến việc các chất nóng lên khi chúng kết hợp với nhau. Nếu dung dịch nóng lên quá nhiều hoặc quá nhanh, có thể xảy ra vụ nổ dữ dội hoặc tạo ra khí độc hại hoặc dễ cháy. Điều này xảy ra khi các hóa chất được trộn quá nhanh, axit và bazơ quá mạnh hoặc nếu không có sẵn muối để tạo ra trong dung dịch.

Một ví dụ nhẹ về điều này là khi baking soda (bazơ) được trộn với giấm (một loại axit). Dung dịch sủi bọt ngoài tầm kiểm soát khi các chất gặp nhau. Vì axit và bazơ thường ăn da và có hại cho các mô của cơ thể, thí nghiệm này rất nguy hiểm đối với những người đang sử dụng các hóa chất không quen thuộc.