Địa lý Môi trường là gì?

Địa lý môi trường là một khía cạnh của địa lý đi sâu vào mối quan hệ, bao gồm mối liên hệ xã hội, kinh tế và không gian, giữa con người và môi trường của họ. Tác động của các quá trình này của con người lên các hệ thống tự nhiên và khả năng giải pháp để giải quyết các vấn đề môi trường chính là một số lĩnh vực địa lý môi trường quan tâm.

Theo truyền thống, địa lý chủ yếu được coi là nghiên cứu khoa học về các địa điểm khác nhau trên Trái đất. Tuy nhiên, quan điểm hiện đại không chỉ bao gồm việc chỉ định các địa mạo tự nhiên và nhân tạo trên hành tinh, mà còn cả nhân khẩu học, các hoạt động kinh tế, sự phát triển văn hóa và lịch sử, các tổ chức xã hội và khí hậu. Sự tương tác giữa các yếu tố chính này giúp hiểu rõ hơn về cách con người trực tiếp hoặc gián tiếp định hình môi trường.