Hệ sinh thái mong manh là gì?

Hệ sinh thái mong manh là gì?

Hệ sinh thái mong manh là môi trường cục bộ cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi về nhiệt độ, chất lượng không khí và nước cũng như các điều kiện môi trường khác. Giống như thực vật và động vật, một số hệ sinh thái cứng hơn những hệ sinh thái khác. Các hệ sinh thái mong manh là một trong những hệ sinh thái yếu ớt nhất: ngay cả những thay đổi nhỏ về lượng mưa hoặc nhiệt độ theo mùa cũng có thể có tác động có hại đáng kể đến các hệ sinh thái này và làm giảm khả năng hoạt động của chúng.

Các hệ sinh thái mong manh được tìm thấy trên khắp thế giới và bao gồm môi trường sống ở đại dương, cửa sông, rừng nhiệt đới và đồng bằng ngập lũ. Các hệ sinh thái như vậy đóng vai trò đóng góp đáng kể vào việc duy trì sự ổn định môi trường ở cấp độ quốc gia và khu vực. Chúng dễ bị tổn hại bởi các hoạt động của con người như nông nghiệp, chặt phá rừng cũng như các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, động đất và bão.