Tế bào lớn nhất là gì?

Trứng động vật chỉ bao gồm một tế bào, khiến chúng trở thành tế bào lớn nhất do một loài tạo ra. Tế bào lớn nhất trên thế giới là trứng đà điểu, trong khi trứng cái là tế bào lớn nhất trong cơ thể người .

Trứng đà điểu có thể nặng hơn 3 pound, nhưng nó rất nhỏ so với quả trứng lớn nhất từng được một loài chim sinh ra. Kỷ lục này thuộc về loài chim voi, nó đẻ trứng to gấp 15 lần trứng đà điểu. Tuy nhiên, những loài chim này đã tuyệt chủng vào những năm 1600.

Tế bào nhỏ nhất trong cơ thể người là tinh trùng của nam giới, chỉ bao gồm một nhân.