Sự thích nghi của sinh vật phù du là gì?

Tất cả các loài sinh vật phù du đều có sự thích nghi bao gồm cơ thể dẹt, gai bên, giọt dầu và phao chứa đầy khí. Các biện pháp thích ứng khác bao gồm vỏ bọc được làm bằng chất giống như gel và thay thế ion. Những cấu trúc thích nghi này cho phép sinh vật phù du trôi nổi trong cột nước một cách dễ dàng mà không bị chìm xuống đáy.

Cơ thể dẹt và gai mà một số loài sinh vật phù du có cho phép chúng tăng diện tích bề mặt cơ thể khi cần đồng thời giảm thể tích. Điều này cho phép chúng chống chìm. Sinh vật phù du là bất kỳ sinh vật nào nổi trong nước thay vì bơi trong nước. Điều này bao gồm động vật phù du có nguồn gốc động vật và thực vật phù du có nguồn gốc thực vật. Cả hai loại sinh vật phù du đều bơi rất yếu, vì vậy chúng thường chảy theo dòng nước và thủy triều.

Động vật phù du cũng có những cách thích nghi cụ thể giúp chúng trốn thoát và ngăn chặn cá. Chúng bao gồm cơ thể trong suốt, màu sắc tươi sáng, mùi vị xấu, màu đỏ ở nước sâu hơn và biến thái chu kỳ. Động vật phù du sử dụng chu kỳ để tăng gai và lá chắn bảo vệ của chúng. Phản ứng này được báo hiệu khi động vật ăn thịt tiết ra các hóa chất cụ thể, chẳng hạn như luân trùng hoặc cladocerans, vào vùng nước xung quanh.

Thực vật phù du chứa lục lạp giống như thực vật, giúp chúng có màu xanh lục. Chúng cũng sử dụng ánh sáng mặt trời và các chất dinh dưỡng khác để hoàn thành quá trình quang hợp để tự kiếm thức ăn như thực vật. Ngoài ra, chúng còn là nguồn thức ăn cho động vật phù du.