Các tính chất của lipid là gì?

Các tính chất của lipid là gì?

Lipid là một nhóm hợp chất sinh học đa dạng, nhưng chúng có đặc tính chung là ít nhất một phần không tan trong nước và được cấu tạo từ một chuỗi các chuỗi hydrocacbon, kết thúc bằng các nhóm liên kết hydro và oxy. Các loại lipid bao gồm dầu, mỡ, sáp, phospholipid và steroid. Lipid rất quan trọng đối với mọi dạng sống và là thành phần chính cấu tạo nên mọi màng tế bào trên Trái đất. Chúng cũng là một dạng dự trữ năng lượng chính cho động vật và các sinh vật khác.

Tất cả các chất béo đều bao gồm một số đơn vị cơ bản được gọi là axit béo. Các axit béo này là các chuỗi hydrocacbon với các đầu là oxy-hydro, làm cho các axit béo riêng lẻ kỵ nước ở một đầu và ưa nước ở đầu kia. Đây là lý do tại sao xà phòng được tạo ra bằng cách xử lý lipid bình thường đều hòa tan trong nước và nhũ hóa lipid. Màng tế bào được tạo ra từ các lớp kép phospholipid - hai lớp lipid có các đầu kỵ nước hướng ra bên ngoài và bên trong tế bào - nhưng các đầu ưa nước hướng vào nhau trong màng.

Tuy nhiên, hầu hết các chất béo đều có cấu trúc sao cho ẩn bất kỳ khu vực ưa nước phân cực nào và hoàn toàn không hòa tan trong nước. Sự khác biệt nhất quán duy nhất giữa chất béo và dầu, cả hai loại chất béo trung tính bao gồm glycerol liên kết với ba chuỗi axit béo, là nhiệt độ nóng chảy.