Lipid được tạo thành từ gì?

Lipid được tạo thành từ gì?

Dr. Ananya Mandal giải thích trên News Medical rằng lipid chủ yếu bao gồm các hydrocacbon và chúng là dạng cacbon có tính khử cao. Chúng tạo nên các khối xây dựng nên cấu trúc và chức năng của tế bào sống.

Theo Regina Bailey của About.com, lipid có cấu trúc và chức năng đa dạng. Các nhóm lipid chính là chất béo, phospholipid, steroid và sáp. Chất béo chứa glycerol và ba axit béo. Chúng có thể là chất lỏng hoặc chất rắn ở nhiệt độ phòng. Những chất ở thể lỏng được phân loại là dầu, trong khi những chất ở thể rắn được gọi là chất béo. Axit béo bao gồm một chuỗi cacbon dài với một nhóm cacboxyl ở một đầu. Chất béo phục vụ các mục đích hữu ích khác nhau, chẳng hạn như dự trữ năng lượng, cách nhiệt cơ thể và bảo vệ các cơ quan.

Photpholipit bao gồm một phân tử phân cực, một nhóm photphat, một đơn vị glycerol và hai axit béo. Chúng được tìm thấy trong màng tế bào, bao bọc tế bào chất và các phần khác của tế bào.

Steroid bao gồm cholesterol, cortisone và hormone sinh dục, chẳng hạn như estrogen, testosterone và progesterone. Chúng có xương sống carbon chứa bốn cấu trúc giống như vòng hợp nhất. Sáp bao gồm một axit béo và một este của một rượu mạch dài. Nhiều loại cây có quả và lá được bọc sáp để tránh mất nước. Một số loài động vật cũng có lông và lông phủ sáp để đẩy nước.