Lấy mẫu phản hồi tự nguyện là gì?

Lấy mẫu phản hồi tự nguyện là mẫu trong đó mọi người tình nguyện tham gia vào một cuộc khảo sát. Đây là một dạng lấy mẫu thiên vị. Không thể lấy mẫu ngẫu nhiên bằng phương pháp lấy mẫu này.

Lấy mẫu phản hồi tự nguyện có nhiều thành kiến ​​vì nó tập trung vào các câu trả lời khảo sát tình nguyện hơn là lấy mẫu ngẫu nhiên. Điều làm cho điều này thành kiến ​​là bởi vì những người tình nguyện duy nhất là những người có mối quan tâm đặc biệt đến chủ đề của cuộc khảo sát. Ví dụ, nếu cuộc khảo sát là về cảm giác xung quanh một tôn giáo cụ thể, chỉ những người cảm thấy mạnh mẽ về tôn giáo đó mới tình nguyện tham gia. Điều này có nghĩa là các mẫu thu được có hai mặt cực đoan với ít hoặc không có phản ứng giữa đường để làm dịu kết quả. Điều này dẫn đến một mẫu không đại diện cho dân số. Sự thiên vị cũng thường có ý nghĩa tiêu cực.

Lấy mẫu phản hồi tự nguyện rất hữu ích để hỗ trợ lập trường thiên vị. Ví dụ: nếu một trang web chống chiến tranh và đưa ra một cuộc thăm dò ý kiến ​​cho người dùng của nó, thì người dùng của nó cũng có khả năng chống chiến tranh. Sau đó, kết quả của cuộc thăm dò sẽ có quan điểm chống chiến tranh, mà trang web sau đó có thể trích dẫn làm bằng chứng cho thấy một người dân ủng hộ quan điểm của họ. Bằng cách này, lấy mẫu phản hồi tự nguyện có thể giúp nghiên cứu có chương trình nghị sự.