Bốn mùa theo thứ tự là gì?

Bốn mùa theo thứ tự là gì?

Bốn mùa là mùa đông, sau đó là mùa xuân, sau đó là mùa hè và sau đó là mùa thu. Sau mùa thu đến mùa đông khác và chu kỳ lặp lại mặc dù nó có thể bắt đầu với bất kỳ mùa nào, không chỉ mùa đông .

Ở Bắc bán cầu, mùa đầu tiên trong năm là mùa đông. Ở Nam bán cầu, năm mới bắt đầu với mùa hè. Các mùa được tạo ra bởi độ nghiêng của Trái đất quanh trục của nó khi nó quay quanh mặt trời. Các tính chất tương tự gây ra các mùa cũng giải thích tại sao các vùng cực chủ yếu là tối cho các phần trong năm và chủ yếu là ánh sáng cho các phần khác. Có ít sự thay đổi trong các mùa ở xích đạo hơn ở các cực.