Mùa thu là tháng mấy?

Mùa thu là tháng mấy?

Mùa thu, còn được gọi là mùa thu, kéo dài trong ba tháng và, trong các nền văn hóa phương Tây, bắt đầu vào điểm phân tháng 9 ở Bắc bán cầu và điểm phân tháng 3 ở Nam bán cầu. Mùa thu được ghi nhận là mùa thu hoạch , nhiệt độ hạ nhiệt, ngày ngắn hơn và bắt đầu kỳ nghỉ lễ ở phương Tây.

Điểm phân mùa thu xảy ra vào khoảng tuần thứ ba của tháng 9 và là điểm trên lịch khi số giờ ban ngày gần bằng với số giờ ban đêm (mỗi giờ khoảng 12 giờ). Vào ngày này, mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, theo đường xích đạo thiên thể. Bình minh và hoàng hôn chỉ thẳng hàng chính xác với đường xích đạo thiên thể vào điểm xuân phân.