Biểu tượng cho Carbon là gì?

Ký hiệu của cacbon là C. Cacbon là một nguyên tố đa năng có thể tạo hợp chất với nhiều nguyên tố khác. Nó cũng là một thành phần thiết yếu của các hợp chất hữu cơ.

Ở dạng nguyên tố, cacbon có các dạng khác nhau. Carbon có thể tồn tại ở dạng tinh thể như than chì và kim cương, có những đặc điểm rất khác nhau. Kim cương là chất cứng nhất trên Trái đất, trong khi than chì lại mềm.

Hydro và cacbon kết hợp với nhau và các nguyên tố khác để tạo thành một nhóm hợp chất được gọi là hợp chất hữu cơ, rất quan trọng đối với sinh vật. Carbon có bốn electron hóa trị, mỗi electron có thể được chia sẻ với một nguyên tố khác. Nguyên tố thường chia sẻ một electron với cacbon là hydro. Một nguyên tử cacbon có thể liên kết với bốn nguyên tử hydro. Bằng cách này, carbon có thể tạo thành chuỗi dài. Chất béo, protein, cacbohydrat và axit nucleic là những hợp chất hữu cơ được tạo ra từ xương sống cacbon dài.