Trạng thái vật chất thứ năm là gì?

Trạng thái vật chất thứ năm là gì?

Trạng thái thứ năm của vật chất là sự ngưng tụ Bose-Einstein, là một chất siêu lỏng ở thể khí được hình thành bởi các nguyên tử đã được làm lạnh đến gần như bằng không tuyệt đối. Lý thuyết được Satyndra Bose và Albert Einstein đề xuất trong Những năm 1920.

Mặc dù lý thuyết đã được đề xuất vào những năm 1920, nhưng quá trình này đã không thực sự được thực hiện thành công cho đến năm 1995 bởi Eric Cornell và Carl Wieman tại Đại học Colorado. Thí nghiệm được thực hiện bằng cách sử dụng khí rubidi được làm lạnh đến 170 nanokelvin. Khi làm lạnh đến nhiệt độ này, các nguyên tử sụp đổ xuống trạng thái lượng tử thấp nhất, tạo ra cái được gọi là chất siêu lỏng. Khi các nguyên tử đến nhiệt độ này, chúng mất gần như toàn bộ năng lượng và không thể chuyển động được nữa. Vì chúng không thể di chuyển nên chúng bắt đầu tụ lại với nhau. Sự kết tụ xảy ra do các nguyên tử không thể truyền năng lượng nữa và có cùng tính chất và mức độ. Đây đôi khi cũng được gọi là siêu nguyên tử. Trạng thái vật chất mới này đã tạo ra một loạt các đồng vị, mặc dù các đồng vị này và các sáng tạo khác, như khí thoái hóa, rất mong manh. Nhiệt độ tăng lên một chút cũng có thể khiến chúng nóng lên quá ngưỡng và trở thành khí bình thường một lần nữa. Những chất ngưng tụ này đang được đề xuất cho nhiều ứng dụng mới, như làm chậm ánh sáng hoặc công nghệ chống tàng hình.